Fem tips til vedlikehold i sameiet - Malermester i Oslo og Akershus - To Malere Interiør & Vedlikehold AS

Fem tips til vedlikehold i sameiet

Trivelige fellesarelaer gjør at trivselsbarometeret stiger der folk bor tett på hverandre. Her er våre tips til vedlikehold:

  1. Følg opp vedlikeholdet og sørg for hyggelige fellesarealer. Det bidrar til bedre trivsel blant beboerne. Styret bør alltid sørge for å ligge i forkant når det kommer til vedlikehold, og de bør prøve å unngå etterslep.

  2. Er det nødvendig med utbedringer? Be om hjelp fra en faglig instans med riktig fagkunnskap for å få en tilstandsvurdering. Faginstansen kan ofte gi gode råd om hva som er nødvendige tiltak.

  3. Rådene fra faginstansene bør deretter diskuteres i styret. Om det er nødvendig med oppgraderinger, kan styret komme frem til konkrete tiltak som de jobber videre med.

  4. Tenk langsiktig, ikke vent med å kontakte banken. Alle vedlikeholds- og oppgraderingsarbeider bør ha en langsiktig plan. Vær tidlig ute med å kontakte banken for å få råd og hjelp til å sette opp en solid finansieringsplan som tar hensyn til hele boligselskapets økonomi.

  5. Inkluder beboerne. Spre nyttig informasjon og inkluder eierne. Hva skjer? Skal dere i gang med større vedlikeholdsprosjekter? Gi beboerne skikkelig informasjon om informasjonsmøter, beboermøter og generalforsamling så slipper dere usikkerhet. Vær åpen for forslag fra beboerene til innspill om beplantning, vedlikehold, innhold i ordensregler etc.

Trenger dere hjelp til vedlikehold eller oppussing? 

To Malere tar gjerne turen innom for gratis befaring! Vi er en gjeng med dyktige fagfolk som er godt rustet til å håndtere store og små prosjekter.

Kundereferanse

“Arbeidet er meget tilfredsstillende utført, og vi vil spesielt fremheve kvaliteten på malerarbeidet og ryddig og høflig fremtreden fra de som utførte jobben. I tillegg er vi veldig fornøyd med rask og grei kommunikasjon med kort responstid. Vi vil med glede anbefale de nevnte firmaer videre.”

Tove Skandsen

Styreleder i Sameiet Østeråsboliger

illustrasjon